Sandık Kurulu Seçmen Üye Görevlendirmesi

sandik kurulu secmen uye nedir

Bir çok müvekkilimiz 31 Mart 2024 seçimlerinde sandık kurulu seçmen üye olarak görevlendirildiğine dair tebligat aldığını bildiriyor. Bununla birlikte bu görevlendirmenin detaylarını soruyor.

Herhangi bir parti üyeliği bulunmayan, kamu görevlisi olmayan kişilere neden görevlendirme yapılıyor? Bu görevlendirme nedeniyle katılım zorunlu mu? Cezai bir yaptırımı var mı?

I. Sandık Kurulu Seçmen Üye Nedir?

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Cumhurbaşkanı, milletvekili, il genel meclis üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulmasında uygulanmaktadır.

Kanunun “Sandık Kurulu” başlıklı 21’inci maddesiyle 27’inci maddesinde de sandık kuruluna dair hükümler yer almaktadır.

Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. 1 başkan ve 1 memur üye dışındaki üyeler siyasi partiler tarafından sunulan listelerden belirlenmektedir. Ancak siyasi partilerin liste vermemesi durumunda üye seçimi seçmenlerden tamamlanacaktır.

Ancak sandık kurulu üyeleri kanunda belirtilen şekilde seçilemediği takdirde eksikler, ilçe seçim kurulu başkanınca giderilmektedir. Eksiklikler o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulmaktadır.

İşte bir çok vatandaşa gelen seçmen üye görevlendirmesi yazısı bu hükme göre gönderilmektedir.

II. Yüksek Seçim Kurulu BaşkanlığıYurt İçi Seçim Görevlendirme Bilgisi Sorgulama

E-Devlet sistemi üzerinden “Yurt İçi Seçim Görevlendirme Bilgisi Sorgulama” ekranıyla sandık kurulu seçmen üye görevinizin olup olmadığını görebilirsiniz.

Ancak şunu atlamamak gerekir; görevlendirme yazısının muhakkak tebliğ edilmesi gerekir. Bir çok vatandaş polis karakollarından telefon ile arayıp polis merkezine davet edilmektedir. Polis merkezinde görevlendirme yazısı tebliğ edilir. Eğer tebligat herhangi bir nedenle tebliğ edilemezse görevlendirmeye gitmemek aleyhinize sonuç doğurmayacaktır.

III. Sandık Kurulu Seçmen Üye Görevlendirmesine Katılmak Zorunlu Mudur? Cezası Var Mı?

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 136’ıncı maddesinde cezai bir yaptırım düzenlenmiştir.

Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına gelmeyenler elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terk edenler, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

sandik kurulu secmen uye

IV. Sandık Kurulu Teşekkülüne İtiraz Dilekçesi

298 Saylı Kanun’un 120’nci maddesinde itiraz ve şikayet yolu düzenlenmiştir. Buna göre sandık kurullarının teşkiline, tebliğ tarihinden itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna şikayette bulunulabilmektedir. Ancak sandık kurulu seçmen üye olunmak istenmediğine dair itirazda haklı nedenler de itirazla birlikte gösterilmelidir. Bununla birlikte Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazların yazılı olması lazımdır. Neticede il seçim kurulunun vereceği karar ise kesindir.

Görevlendirme yazısının tebliği yapılamayan vatandaşların hukuki sorumluluğu doğmaz. Detaylı bilgi için Tebligat ve Tebligatın Usulsüzlüğü yazımızı okyabilirsiniz.

Gökçe Aral

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →

Gökçe Aral tarafından hazırlanan hukuki makaleler ve haberler hakkında detaylı bilgi edinin.