İrtibat Bürosu Nedir?

irtibat burosu nedir

I. İrtibat Bürosu Nedir?

İrtibat bürosu, yurtdışında faaliyet gösteren bir ticaret şirketinin temsil ve ağırlama, tedarikçi denetimi, teknik destek, haberleşme ve bilgi aktarımı, bölgesel yönetim merkezi oluşturma amaçları ile kurulabilen ve ticari faaliyet göstermeyen işyeridir.

İrtibal büroları, şirket veya şube gibi ticari faaliyet gösteremez. İrtibat büroları ancak belirtilen faaliyetler için kurulabilir.

 • Temsil ve ağırlama

Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması

 • Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini

Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini

 • Teknik destek

Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması

 • Haberleşme ve bilgi aktarımı

Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması

 • Bölgesel yönetim merkezi

Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması

II. İrtibat Bürosu Açılışı

İrtibat bürosu açmak isteyen şirketin, ticari faaliyet gösterdiği ülke kanunlarına göre açılmış olması gerekmektedir.

Açılış için istenilen belgeler;

 • Başvuru formu,
 • Taahhüt beyanı, (İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhütname vermesi gerekmektedir.)
 • Faaliyet belgesi, (Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsoloosluğunca veya apostilli tasdik edilmiş olmalıdır.)
 • Faaliyet raporu veya bilanço ya da gelir tablosu,
 • İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütecek kişiye verilecek yetki belgesi veya vekaletname,
 • İritbat bürosunun kira sözleşmesi,

belgeler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü‘ne sunulur. 15 gün içinde değerlendirilerek karara bağlanır.

İlk başvuruda azami 3 yıla kadar izin verilir. Faaliyet süresinin uzatılması için yeniden uzatma talebinde bulunulabilir.Uzatma talepleri; büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde uzatılabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak amacıyla irtibat bürosunun faaliyet süresi ise uzatılmayacaktır.

Açılış izni aldıktan sonra vergi dairesine kayıt belgesi ve kira sözleşmesinin birer örneği en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe sunulmalıdır.

İrtibat bürosunun, adresi, büro yetkilisi veya yetkilileri ya da yabancı şirketin unvan değişiklikleri ile ilgili değişiklik söz konusu olduğu takdirde en geç 1 ay içinde değişikliğin Genel Müdürlüğüe bildirilmesi gerekmektedir.

III. İrtibat Bürosunun Faaliyetleri

İrtibaf bürosunun faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi esastır. Büro, ticari faaliyette bulunmamalı yalnızca açılış amacına uygun olarak faaliyet göstermelidir. Bu amaçla bakanlık tarafından irtibat bürosunun faaliyetlerine ilişkin denetim yapılabiplir.

Her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar irtibat bürosunun geçmiş yıl faaliyetleri ile ilgili “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na gönderilmelidir. Aksi takdirde irtibat bürosunun süre uzatma talepleri değerlendirilmeyecektir.

İrtibat Bürosu vergi açılışı yaptıktan sonra banka hesabı açabilir ise de söz konusu banka hesabı ile herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz.

BAL Avukatlık Bürosu; yabancı şirketlerin Türkiye’deki irtibat bürolarının açılışı ve faaliyetleri konusunda hukuki destek sağlamaktadır.

Memduh Remzi BAL

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →