Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

konut dokunulmazligini ihlal sucu

I. Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası Nedir?

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu Türk Ceza Kanununun 118’inci maddesinde; “Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Anayasa kapsamında konut dokunulmazlığı hakkı koruma altına alınmaktadır. Rızanız olmadan istemediğiniz biri evinize girdiğinde suç işlemektedir. Bu suç ile korunmak istenen hukuki yarar kişi özgürlüğü, kişilerin oturdukları mahallerde huzurlu, güvenli ve sakin bir ortamda dilediği gibi hareket etme ve yaşama hak ve özgürlüğüdür.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun cezası, altı ay ile iki yıl arası hapis cezasıdır.

II. Mağdurun Ne Yapması Gerekmektedir?

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, şikayete bağlı bir suçtur. Mağdur, suçun gerçekleştiğini öğrendiği zaten karakola veya savcılığa giderek şikayette bulunmalıdır. Şikayete bağlı bir suç olduğu için şikayette bulunma süresi 6 aydır. Bu süreyi geçirmemek oldukça önemlidir.

Şikayetinizi yaparken delillerinizi de sunmanız ve suçun gerçekleştiğini kanıtlamanız önem arz etmektedir. Aksi takdirde fail ceza almayabilmektedir. Bu sebeple bir avukatla birlikte şikayet dilekçenizi vermenizi öneririz.

III. Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Fiili

1. Konut veya İşyerine Rıza Olmadan Girmek

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun fiili; hak sahibinin konutuna, iş yerine ve konutu ile işyerine dahil eklentilerine rızası olmadan girilmesi ya da rıza ile girilse dahi, rızanın sona ermesine rağmen çıkılmamasıdır. Seçimlik hareketli bir suçtur.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu yönünden seçimlik hareketlerden birisinin ya da hepsinin icra edilmesi halinde de tek suç oluşmaktadır. Failin rızaya aykırı şekilde konuta girmesi, hile ile ve gizlice girmesi durumlarını da içinde barındırmaktadır. Bu durumlarda da konut dokunulmazlığının ihlali suçu oluşacaktır.

Ayrıca konuta nasıl girildiğinin önemi bulunmamaktadır. Kapıdan girme, camdan girme, yeraltından kazarak girme fark etmemektedir. Failinin tüm vücudu ile konuta girmesi gerekmektedir. Dışarıdan girmeden yaptığı eylemler bu suçu oluşturmamaktadır. Dışarıdan taş atma durumunda bu suç oluşmayacaktır. Failin vücudunun tamamının girmemesi ya da vücudunun bir bölümünün girmesi durumunda konut dokunulmazlığının ihlali suçu tamamlanmamış olacak ve oluşmayacaktır.

Konut veya işyerinin sahibi, rızasının olmadığına dair iradesini sözlü veya hareketleriyle her şekilde belirtilebilmektedir. Hak sahibinin iradesini açıklarken faile maddi bir güç ya da fiilde bulunması beklenmemektedir.

2. Konut veya İşyerinden Çıkmamak

Çıkmamak fiili ise failin konut, işyeri veya bunların eklentisine rıza açıklamaya yetkili hak sahibinin rızası ile girdiği veya açıklanan rıza ortadan kalkmasına rağmen dahi durmasıdır. Rızanın geri alındığının sözlü, yazılı ya da vücut hareketleri vasıtasıyla ortaya konması gerekmektedir. Suçun oluşması için makul ve belirli bir süre devam etmesi gerekmektedir. Makul süre, hakim tarafından takdir edilecektir.

Yargıtay tarafından işyerinin, iş yeri dokunulmazlığının ihlali kapsamında herkesin girebileceği bir yer ve açık bir rızaya dayanmayan mutat yerlerden olması halinde suçun unsurlarının oluşmayacağını belirtmektedir.

Tek kişinin konut veya işyeri üzerinde hak sahibi olduğu durumlarda hak sahibi tarafından rızanın açıklanmasının geçerli olduğunu kabul edilmektedir. Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi
tarafından ortak kullanılması durumunda, birinin rızası varsa ve rıza açıklamasının meşru bir amaca dayanıyorsa konut dokunulmazlığının ihlali suçu oluşmamaktadır. Yargıtay tarafından meşru amaç, birlikte oturan kişilerin, diğer kişilerin
haklarını ihlal edici nitelikte olmayan amaç taşımaları şeklinde belirtilmektedir.

3. Eklentilerin Durumu

Eklentiler ise konut ve işyerine dahil sayılmaktadır. Eklentilere rızasız girilmesi de konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturacaktır. Yargıtay tarafından bir yapının eklenti sayılabilmesi için konut ile hak arasındaki ilişki bulunması gerektiği belirtilmektedir. Eklenti olarak sayılabilecek yerler;

 • Evin bahçesi,
 • Evin ambarı,
 • Evin önünde bulunan teras balkon,
 • Apartman giriş kapısından sonraki koridou,
 • Apartman merdiveni,
 • Merdiven boşluğu,
 • Daire giriş kapısı ön kısımlarındaki sahanlık olarak sayılabilmektedir.

IV. Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Ağırlaştırıcı Halleri

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi durumunda bir ile üç yıl arasında ceza verilmektedir. Ayrıca suçun gece vakti işlenmesi durumunda da bir yıl ile üç yıl arasında ceza verilmektedir. Gece vakti, güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.
Suçun;

 • Silahla,
 • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale sokması suretiyle,
 • İmzasız mektupla veya özel işaretle,
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde de verilecek ceza bir kat artırılmaktadır.

V. Teşebbüs Aşamasında Kaldıysa ve Suç Tamamlanamadıysa Ne Olur?

Teşebbüs, eylemin icrasına başlanması ancak faile bağlı olmayan sebeplerle suçun tamamlanamamasıdır. Konuta veya işyerine bir adımının atılması, vücudunun bir kısmının sokulması durumlarında konut dokunulmazlığının ihlali suçuna teşebbüsten söz konusu olmaktadır.
Yargıtay tarafından;

 • Sanıkların işyeri kepengini açmak için çaba gösterdikleri fakat polislerin gelmesi üzerine iş yerine girmeden panikle olay yerini terk etmeleri,
 • Sosyal tesisin alarmının çalması ve sanığın içeriye girememesi durumlarında teşebbüsün varlığı kabul edilmektedir.
 • Failin bedeninin konut veya işyerine tamamen girmemesini,
 • Konuta girmek için kapı eşiğinden adımını içeriye atan, fakat katılanın eliyle ittirmek suretiyle engellemesi üzerine evin içine girememesini teşebbüs olarak kabul etmektedir.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun teşebbüs aşamasında kalması durumunda verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilmektedir.

VI. Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, çoğu zaman hırsızlık suçuyla birlikte işlenmektedir. Hırsızlığa araç olarak da kullanılan bir suç tipidir. Konut, işyeri veya eklentilerinde gerçekleşen hırsızlık suçu ve konut dokunulmazlığının ihlali
suçunda ikisinden de ayrı ayrı ceza verilmektedir. Fail, iki suçtan da ceza almaktadır.

Avukat Ece Deniz Vardar

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →

Ece Deniz Vardar hukukun bir çok alanında müvekkillerine profesyonel avukatlık hizmeti sunmaktadır. BAL Avukatlık Bürosu'nun geniş çaplı hukuk hizmetlerinde aktif rol almaktadır.