Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur?

saglik turizmi sirketi nasil kurulur

Yabancıların Türkiye’de sağlık turizmine olan ilgisi giderek büyüyor. Sağlık Turizmi sektörü yatırımcılar için de gözde alanlardan biri haline gelmeye başladı. Peki sağlık turizmi faaliyetleri yürütebilmek için Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur? Bu soruyu cevaplamadan önce sağlık turizmi ile ilgili bazı genel bilgilerin bilinmesi gerekecektir.

I. Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık turizmi en özet haliyle bir hastanın yabancı bir ülkeye tedavi olmak amacıyla gitmesi olarak tanımlanabilir. Hukuki tanımıyla ise sağlık turizmi, sağlık amaçlı yurtdışından Türkiye’ye geçici bir süreliğine gelen, yabancı ülke vatandaşı ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsa dahi sürekli olarak yurtdışında ikamet eden kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ve bunlarla ilgili destek hizmetlerini ifade eder.

Tanımdan anlaşılacağı üzere sağlık turizminde; hasta, sağlık hizmeti sunulması ve destek hizmetleri önem taşımaktadır.

Sağlık turizminde 3 suje önemlidir. Bunlardan şüphesiz ilki tedavi görecek kişi yani uluslararası sağlık turistidir. İkincisi ise uluslararası sağlık turisti olan kişinin Türkiye’de sağlık hizmetini sunacak olan uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisidir. Üçüncüsü ise sağlık turisti ile sağlık tesisini buluşturan ve sağlık turistine Türkiye’de kaldığı süre boyunca tedavi, konaklama ve gezi gibi faaliyetlerini koordine edecek olan uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu, diğer bir adıyla acentedir.

Sağlık turizmi şirketinden kasıt genelde sağlık turisti ile sağlık tesisi arasındaki koordinasyonu sağlayan uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu, yani acentedir.

Türkiye’de şirket kurmak çok zor bir süreç değildir. Ancak uluslararası sağlık turizmi şirketi kurmak isteyen kişilerin öncelikle şu hususları gözden kaçırmaması gerekir:

II. Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur?

Sağlık turizmi şirketi kuruluşundan önce bazı önemli hususlar göz önünde bulundurulmaldır. Bunlardan ilki şirketin türü olacaktır.

Sağlık turizmi şirketi; anonim şirket veya limited şirket olarak kurulabilir. Şirket türünün seçilmesinde herhangi bir sınırlandırma söz konusu değildir.

İkinci husus ise şirketin sermaye yapısına sahip ortakların durumu olacaktır. Eğer şirket ortakları veya şirket yöneticisi yabancı ülke vatandaşı ise ve Türkiye’de ikamet edecek ise bu kişiler için çalışma izni alınacak şekilde şirket kuruluşu yapılmalıdır. Şirketin kuruluşu aşamasında yabancı şirket ortağı veya şirket yöneticilerinin çalışma izni koşulu gözetilmez ise daha sonra bu durum daha büyük sorunlara yol açabilir.

Sağlık turizmi şirketi kurmadan önce yatırımcıların muhakkak uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alabilmek için maaliyet fizibilitesi yapması gerekecektir. Çünkü uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almak için maddi açıdan külfet oluşturabilecek bir çok kalem söz konusudur.

Kimler Sağlık Turizmi Yapabilir?

Sağlık turizmi yapabilmek Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi”ne sahip olmak gerekmektedir. Yetki belgesi olmadan sağlık turizmi yapan gerçek kişiler ya da tüzel kişi ortakları ve yöneticileri hapis cezası, adli para cezası ve idari para cezası ile cezalandırılabilir.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi

Sağlık turizmi aracı kuruluşu olabilmek için öncelikle Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca alınmış A Grubu seyahat acentası işletme belgesi sahibi olmak gerekmektedir.

( A grubu seyahat acentası işletme belgesi sahibi olmak için TURSAB’a kayıt olmak gerekecektir. 2024 yılı için TURSAB’a üye giriş aidatı 359.476,83 -Türk Lirasıdır. Ayrıca Seyahat Acentesi Unvan Talebi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden başvuru yapmak gerekecektir. Başvuru yapmak için 25.000-Türk Lirası ücret yatırılmalıdır. Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi başvurusu için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 10.300-Türk Lirası başvuru ücreti yatırılacaktır. )

İstihdam Koşulu

Uluslararası sağlık turizmi acentası olabilmenin diğer koşulu; uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip en az 3 sağlık tesisi ile sözleşme yapılmış olmasıdır. Sözleşme yetki belgesinin alınması ile yürürlüğe girecektir.

Sağlık turizmi şirketi gelebilecek çağrıları en az 2 dilde cevaplayabilecek 7/24 hizmet verecek çağrı merkezi hizmetine sahip olmalıdır.

Çağrı merkezinde istihdam edilen personel veya personeller dışında yabancı dil bilen (Bu dillerden biri İngilizce olmak zorundadır.) en az 2 personel daha istihdam edilmelidir. Yabancı dil bilen personelin dil şartını belgelendirmeleri gerekecektir.

Web Sitesi

Sağlık turizmi aracı kuruluşu yani sağlık turizmi acentesi olmak isteyen şirketin; Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dili destekleyen bir web sitesine sahip olması, bu internet sitesinde turistin/hastanın bilgi almak isteyebileceği konularla ilgili gerekli açıklamaları bulundurması, anlaşmalı olduğu sağlık turizmi sağlık tesislerinin de bilgilerinin paylaşılması gerekmektedir.

Zorunlu Taahhütler

Sağlık turizmi acentesi her bir sağlık turizmi turistinin/hastanın tüm seyahatini kapsayacak şekilde seyahat sigortası yaptıracağını taahhüt etmelidir.

Uluslararaı sağlık turistinin almak istediği sağlık hizmetine uygun olan sağlık tesislerini, sağlık turistinin tıbbi bilgi ve / veya belgelerini önceden sağlık tesisine ileterek araştırmak,

Uluslararas sağlık turistine, almak istediği sağlık hizmetini sunabilecek sağlık tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek.

Uluslararası sağlık turistinin alacağı sağlık hizmeti ücreti ile ilgili sağlık tesisinden bilgi alarak uluslararası sağlık turistine yaklaşık hizmet bedeli ve ödeme şartları hakkında bilgi vermek.

Uluslaraası sağlık turistine ülkemizdeki seyahat, pasaport, şehir içi ulaşım, iletişim, konsolosluk işlemleri gibi konularda bilgi vermek.

Uluslararası sağlık turisti ile beraberinde gelenlerin ülkemize gelişlerini, ülkemizde konaklamalarını ve ülkelerine dönüşlerini sağlamak.

Uluslrarası sağlık turistini, hizmet alacağı uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisine transfer etmek, tesisteki uluslararası sağlık turizmi birimi ile irtibata geçerek turisti bu birime teslim etmek, taburcu olduktan sonra tesisten almak.

Faaliyetleri sırasında uluslararası sağlık turistine ait elde ettiği her türlü bilgi hususunda, 24/3/2016 tarihli ve6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde hareket etmek.

Faaliyetlerine ilişkin tüm evrakları, ilgili mevzuatında belirlenen sürelerle saklamak.

Uluslararası sağlık turisti ve beraberinde gelenlere sunacağı hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi vererek, bilgilendirilmiş onamını almak. (Bilgilendirme elektronik ortamda da yapılabilir.)

Şeklindeki şartların da sağlık turizmi aracı kuruluşu tarafından taahhüt edilmesi uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almanın başka bir koşuludur.

Sağlık Turizmi Şirket Ortakları veya Yöneticisi Yabancı mı?

Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancı şirket ortaklarının veya yabancı şirket müdürlerinin çalışma izni alma zorunluluğu söz konusudur.

Sağlık turizmi şirketiin ortaklarından biri veya birkaçı ya da ortak olmasa dahi şirketin yöneticisi olacak kişinin yabancı olması durumunda Türkiye’de kalabilmesi için çalışma izni alması zorunluluğu söz konusudur. Yabancı şirket ortağı veya yöneticilerinin çalışma izni alabilmeleri için de bir çok koşul söz konusu olacaktır.

Yabancı şirket ortaklarının veya müdürlerinin çalışma izinleri hakkında detaylı bilgi edinmek için “Yabancı Şirket Ortaklarının ve Müdürlerinin Çalışma İzni” yazımızı okuyabilirsiniz.

III. Sağlık Turizmi Cezaları Nelerdir?

Yazımızda detaylı olarak anlattığımız hususlara aykırı hareket eden sağlık turizmi şirketinin yöneticileri veya ortakları hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve yirmi bin Türk lirası tutarında adli para cezası uygulanma ihtimali söz konusudur.

Ayrıca söz konusu kişilerin yabancı olmaları halinde Türkiye’den sınır dışı edilmeleri, hatta sınırdışı edilene kadar idari gözetim kararı ile geri gönderme merkezinde tutulmaları söz konusu olabilecektir. Bununla birlikte hakkında sınırdışı kararı verilen bu yabancıların Türkiye’ye girişi 1 ay ile 5 yıl arasında yasaklanabilir.

Yaptırımlar bunlar ile de sınırlı değil. Bunların dışında idari yaptırım ve idari para cezaları da söz konusu olacaktır. İdari para cezası şirketin aylık brüt kazancın yarısına kadar olabilecektir.

Sağlık turizm şirketi tüm yetkinlik kritelerini sağladıktan sonra faaliyete geçse dahi yaptırımlar yine söz konusu olabilecektir. Sağlık turizmi aracı kuruluşunun yetkinlik kriterlerine aykırı davranması ya da Sağlık Bakanlığı’nın istediği bilgi ve belgeleri belirtilen süre içinde ya da hiç göndermemesi halinde;

1. tespitte yazılı uyarıda bulunulur. Aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilir.

2. Tespit durumunda faaliyeti bir yıl süreyle durdurulur.

3. tespit durumunda ise uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi iptal edilir.

Sağlık turizmi şirketi kurmak bir çok yatırımcı için cazip gelmekte ise de sağlık turizmi aracı kuruluşu, acentesi olarak faaliyet göstermek isteyen şirketlerin yukarıda belirtilen hususları harfiyen yerine getirmeleri gerekecektir. Bunlar şirketin kuruluşu ile ilgili işlemlerdir. Şirketin kurulmasından sonra ise sağlık turizmi sağlık tesisleri yani hastaneler veya klinikler ile hastlar/turistler ile konaklama ve tur şirketleri ile ilişkiler başlayacaktır.

IV. BAL Avukatlık Bürosu olarak Sağlık Turizmi Şirket Kuruluşu ve Şirket Yönetimi hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Tüm bu operasyonel süreçler içinde şirketin hukuki ilişkileri ve risklerinizin azaltılması için sağlık turizmi şirketlerine hukuki danışmanlık sağlayan BAL Avukatlık Bürosu’ndan destek alabilirsiniz.

Türkiye’de halihazırda 721 şirket Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi ile sağlık turizmi acenteciliği yapıyor.

2024 yılı Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip Aracı kuruluşlar listesi

2024 yılı Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip Sağlık Tesisleri listesi

Avukat Memduh Remzi BAL

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →