Türkiye’ye Vize Başvurusu

turkiyeye vize basvurusu

I. Vize Nedir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre vize kısaca Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağlayan izin belgesini ifade eder.

Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından geliş amaçlarını da belirten vize alarak Türkiye’ye gelebilirler. Ayrıca vize başvuruları elektronik ortamda da yapılabilmektedir. Alınan vizenin Türkiye’de sağladığı kalış süresi her yüz seksen gün içinde toplam doksan günü geçemez.

II. Türkiye’ye Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’ye vize başvurusu yapmak isteyen yabancıların öncelikle vize muafiyeti olup olmadığını öğrenmesi yerinde olacaktır.

Vize Muafiyeti Nedir? Türkiye’ye Vize Almadan Kimler Gelebilir?

Vize muafiyeti, yabancıların Türkiye’ye herhangi bir vize başvurusu yapmadan ve vize izni almadan girebilmesidir.

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulan ülke vatandaşları vizeden muaftır.
 • Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet izni, çalışma izni veya Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi bulunanlar vize almadan Türkiye’ye gelebilmektedir.
 • 90 Gün Vizesiz Seyahat Hakkı Olan Yabancı Ülke Vatandaşları | Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bahama, Bangladeş, Barbados, Belçika, Belize, Beyaz Rusya, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cum., Danimarka, Ekvator, El Salvador, Fas, Fiji, Finlandiya, Filistin (sadece diplomatik pas. hamilleri vizeden muaf.), Fransa, Gambiya, Grenada, Güney Kore, Gürcistan, Hollanda, Honduras, Hong Kong, (sadece Hong Kong pasaportları için), İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Kenya, Küba, Lichtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Malta, Mauritius, Meksika (sadece diplomatik pas. hamilleri vizeden muaf.), Mısır, Monako, Nikaragua, Norveç, Oman, Özbekistan, Pakistan, Peru, Polonya, Portekiz (sadece diplomatik pas. hamilleri vizeden muaf.), Romanya, Rusya Fed. (sadece diplomatik pas. hamilleri vizeden muaf.), Saınt Lucia, San Marino, Seyşeller, Sırbistan ve Karadağ, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Ukrayna, Uruguay, Vatikan, Yeni Zelanda, Yunanistan.
 • 60 Gün Vizesiz Seyahat Hakkı Olan Yabancı Ülke Vatandaşları | Bosna-Hersek, Endonezya, Hırvatistan, Makedonya.
 • 30 Gün Vizesiz Seyahat Hakkı Olan Yabancı Ülke Vatandaşları | Çin Halk Cumhuriyeti, Estonya (sadece diplomatik pasaportlular), Filipinler, Güney Afrika, Kazakistan, Kırgızistan, Kosta Rika, Letonya (sadece diplomatik pasaportlular), Makau, Maldivler, Macaristan, Moğolistan, Moldova, Türkmenistan, Venezuela, Vietnam (sadece diplomatik pasaportlular vizeden muaf), Yemen
 • Göçmen Belgesi sahibi olanlar.

Burada sayılanlar dışındaki yabancıların Türkiye’ye gelebilmesi için vize belgesi alması gerekmektedir. Bu durumda bilmeniz gereken diğer husus hangi vize türüne başvurmanız gerektiğidir.

Vize Türleri Nelerdir?

 • Turizm Vizesi ; Türkiye’ye turistik veya resmi ziyaret, iş görüşmesi, konferans, seminer, toplantı, festival, fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve sanatsal etkinlik gibi amaçlarla gelmek isteyen yabancılara verilmektedir.
 • Transit vize: Türkiye’ye herhangi bir sınır kapısından girerek belirlenen süre içinde Türkiye’den geçiş yapmak isteyen yabancılara verilecek transit vize ile belirlenen geçiş süresi, vizenin geçerlilik süresi içinde sınır kapısından her girişte yeniden başlar.
 • Havalimanı transit vizesi: Türkiye’ye giriş yapmaksızın sadece hava sınır kapısından geçiş yapmak isteyen yabancılara verilmektedir.
 • Eğitim vizesi: Türkiye’ye eğitim, öğrenim, staj, kurs, öğrenci değişim programı, Türkçe dil kursuna katılma amacıyla gelmek isteyen yabancılara verilmektedir.
 • Çalışma vizesi: Türkiye’ye 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesi kapsamındaki yabancılar ile bu kapsamda olmayan ve çalışma amacıyla gelmek isteyen yabancılara verilmektedir.
 • Resmi görev vizesi: Resmi göreve atanan veya diplomatik kurye olarak görevlendirilen yabancılara verilmektedir.
 • Diğer vizeler: Türkiye’ye yukarıda belirtilen amaçlar dışında kalan ve arkeolojik kazı, araştırma, film veya belgesel çekimi, tedavi, refakat, aile birleşimi, insani yardım, taşımacılık gibi amaçlarla gelmek isteyen yabancılara verilmektedir.

Vize türü seçildikten sonra yapılması gereken e-Vize başvurusu yapılıp yapılamadığını sorgulamak olacaktır. Bu sorguyu https://www.evisa.gov.tr/tr/ internet sitesinden yapabilirsiniz. E-Vize başvurusu yapabilen yabancı ülke vatandaşlarının vize belgelerini bu şekilde almaları çok kolaydır.

Vize başvurusu yapılırken vize harcı ödenmesi gerekmektedir. Eğer e-Vize başvurusu yapma imkanınız yoksa bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri’ne veya Konsolosluklarına başvuru yapılabilmektedir.

Türkiye’ye vize başvurusunun vekil aracılığıyla ve vekaletname ile yapılması mümkün değildir. Bu başvurunun kişisel olarak yapılması gerekir.

Vize Başvurusunda Hangi Belgeler İstenilmektedir?

Vize başvurusu yaparken istenilen belgeler başvurduğunuz vize türüne göre değişmektedir.

Ancak vize başvurularında

 • Pasaport ya da pasaport yerine geçen seyahat belgesi,
 • Vize için Uygun Biyometrik fotoğraf,
 • Gelir durumunuzu ya da Türkiye’ye davet eden kişinin gelir durumunu gösteren belge,
 • Türkiye’ye gelişinizi ve gideceğiniz tarihi gösteren uçak, gemi veya otobüs seyahat bileti,
 • Türkiye’den geri döneceğinize dair belgeler, (Örneğin, maaş bordrosu, banka hesap bilgisi, işyeri izin bilgisi gibi belgeler), seyahat sigortası gibi belgeler istenilecektir.

Söz konusu belgelerin tam listesi başvuru yapacağınız Büyükelçilikte veya Konsoloslukta tarafınıza verilecektir.

Türkiye’ye Vize Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Türkiye’ye gelmek için vize başvurunuzun bu konuda profesyonel hizmet sunan bir avukatlık bürosu ile yapılması faydalı olacaktır. Vize başvurularında yabancıların göz önünde bulundurmadığı bazı hususlar nedeniyle, başvurunuzun reddedilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda yatırmış olduğunuz vize harcı ve hizmet bedelini geri almanız mümkün değildir. Ayrıca seyahat için ödediğiniz bilet ücretini de alamazsınız. En önemlisi Türkiye’ye gelmek için amacınıza ulaşamayacaksınız.

Başvurularınızın doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması vize başvurunuzun kabul edilmesi için önemlidir.

Vize başvurusunda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir diğeri ise pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat belgenizin yıpranmamış olmasıdır. Pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat belgenizin yıpranmış olması durumunda ülkeye girişinize izin verilmeyecektir.

Bir diğer önemli husus ise pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat belgenizin geçerlilik süresinin Türkiye’den döneceğiz tarihten en az iki ay sonrasına kadar olmasıdır. Vize sürenize ekleyeceğiniz altmış gün süreden daha az geçerliliğe sahip pasaport veya pasaport yerine geçen belge ile Türkiye’ye girişiniz kabul edilmeyecektir.

Vize başvurusu seyahat tarihine kadar yapılabilmektedir. Ancak vize başvurusunun seyahat tarihinden en az 48 saat önce yapılması tavsiye edilmektedir.

Vize başvurusu Türkiye’ye girmek isteyen her kişi için ayrı ayrı yapılmalıdır. Bebek ve çocuklar anne-babalarının (ebeveynlerinin) pasaportuna kayıtlı olsalar bile ayrıca vize başvurusu yapılmalıdır.

Türkiye’ye gelen yabancılar vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge bulundurmak zorundadır.

Türkiye’ye Vize Başvurusu Kabul Edilmeyecek Yabancılar Kimlerdir?

Aşağıda belirtilen yabancılara vize verilmez:

 • Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar,
 • Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine
  esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar
 • Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar
 • Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere
  dayandıramayanlar
 • Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar
 • Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler,

Vizenin İptali ve Vizenin İhlali

Vizenin İptali; vizenin,

 • Sahteciliğe konu olduğunun tespiti,
 • Üzerinde silinti, kazıntı veya tahrifat yapıldığının anlaşılması,
 • Vize sahibinin Türkiye’ye girişinin yasaklanması,
 • Yabancının suç işleyebileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunması,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sahte olması veya geçerliliğinin sona ermesi,
 • Vize veya vize muafiyetinin amacı dışında kullanılması,
 • Vizenin verilmesine temel olan şartların veya belgelerin geçerli olmadığının anlaşılması, hâllerinde, vizeyi veren makamlar veya valiliklerce iptal edilir. Vizenin geçerlilik süresi içinde yabancıyla ilgili sınır dışı etme kararı alınması hâlinde vize iptal edilir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne türüne göre başvuru yaptığınız vize iznine aykırı şekilde davranan yabancı hakkında sınır dışı kararı verilebilmektedir. Ayrıca Türkiye’ye giriş yasağı uygulanabilmektedir. Bununla birlikte hakkında para cezası da verilecektir.

Memduh Remzi BAL

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →