BOŞANMA AVUKATI

I. BAL Avukatlık Bürosu: Boşanma Avukatı Hizmetlerimiz Boşanma Davaları ve Evlilik Birliğinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü

BAL Avukatlık Bürosu olarak, evlilik birliğinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların hukuki süreçlerini yürütmekteyiz. Boşanma avukatı hizmetimiz kapsamında, boşanma davaları, ziynet eşyası davaları, nafaka davaları, velayet davaları ve mal paylaşımı davaları gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık, dava takibi ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Bu süreçlerde müvekkillerimizin haklarını korumak ve adil bir sonuç elde etmek için çalışıyoruz. Ayrıca, müvekkillerimizin hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak, çözüm odaklı yaklaşımlarımızla mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için çaba gösteriyoruz. İşte boşanma avukatlarımızın sunduğu hizmetler ve bu süreçteki rolü hakkında ayrıntılı bilgiler:

III. Boşanma Davaları

Boşanma, çiftlerin evlilik birliğini sonlandırmak için başvurduğu hukuki bir süreçtir. Boşanmak avukatlarımız, boşanma sürecinin her aşamasında müvekkillerimize rehberlik eder ve şu konularda hizmet sunar:

1. Boşanma Sebeplerinin Belirlenmesi ve Dava Hazırlığı

– Boşanma davası açmak için geçerli sebeplerin belirlenmesi ve dava dilekçesinin hazırlanması.

– Evlilik birliğinin sarsılması, zina, terk, şiddetli geçimsizlik gibi boşanma sebeplerinin hukuki olarak değerlendirilmesi.

2. Dava Sürecinin Yönetimi

– Dava sürecinde gerekli olan tüm hukuki belgelerin hazırlanması ve mahkemeye sunulması.

– Boşanma davasının yürütülmesi sırasında müvekkilin haklarının korunması ve savunulması.

3. Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma

– Anlaşmalı boşanma süreçlerinde, taraflar arasında mutabakat sağlanarak sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması.

– Çekişmeli boşanma davalarında, tarafların anlaşmazlıklarının çözümü için hukuki mücadele verilmesi.

IV. Ziynet Eşyası Davaları

Ziynet eşyası davaları, boşanma sürecinde sıklıkla gündeme gelen önemli davalardandır. Boşanma avukatlarımız, müvekkillerimizin ziynet eşyaları üzerindeki haklarını korumak için şu hizmetleri sunar:

1. Ziynet Eşyalarının Tespiti ve Belgelenmesi

– Ziynet eşyalarının tespiti, değerlerinin belirlenmesi ve bu eşyaların mülkiyetinin belgelenmesi.

– Düğün takıları ve diğer ziynet eşyalarının kimde kaldığının belirlenmesi.

2. Davaların Takibi ve Sonuçlandırılması

– Ziynet eşyası davalarının açılması ve takip edilmesi.

– Mahkeme sürecinde gerekli delillerin sunulması ve müvekkilin haklarının savunulması.

V. Nafaka Davaları

Boşanma sürecinde, taraflardan birinin ekonomik durumu göz önüne alınarak nafaka talep edilebilir. Boşanma avukatlarımız, nafaka davalarında müvekkillerimize şu konularda yardımcı olur:

1. Nafaka Türlerinin Belirlenmesi

– Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve tedbir nafakası gibi farklı nafaka türlerinin belirlenmesi ve talep edilmesi.

– Nafaka miktarının belirlenmesi için gerekli ekonomik ve sosyal durum tespitlerinin yapılması.

2. Nafaka Davalarının Açılması ve Takibi

– Nafak taleplerinin hukuki gerekçelerle desteklenerek mahkemeye sunulması.

– Nafaka davalarının takibi ve sonuçlandırılması.

VI. Velayet Davaları

Velayet davaları, boşanma sürecinde çocukların velayetinin kimde kalacağına karar verilmesi için açılan davalardır. Boşanma avukatlarımız, velayet davalarında müvekkillerimize şu hizmetleri sunar:

1. Çocuğun Yararının Gözetilmesi

– Velayet davalarında çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığı, eğitim durumu ve diğer ihtiyaçlarının gözetilmesi.

– Çocuğun üstün yararına uygun kararların alınması için hukuki argümanların geliştirilmesi.

2. Velayet Davalarının Takibi ve Sonuçlandırılması

– Velayet davalarının açılması ve takip edilmesi.

– Mahkeme sürecinde gerekli delillerin sunulması ve müvekkilin haklarının savunulması.

VII. Mal Paylaşımı Davaları

Boşanma sürecinde mal paylaşımı, çiftler arasında sıklıkla anlaşmazlık konusu olabilir. Boşanma avukatlarımız, mal paylaşımı davalarında müvekkillerimize şu hizmetleri sunar:

1. Mal Rejimlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

– Evlilik süresince edinilen malların tespiti ve paylaşımının yapılması.

– Mal rejimi sözleşmeleri ve yasal mal rejimi çerçevesinde hakların belirlenmesi.

2. Mal Paylaşımı Davalarının Açılması ve Takibi

– Mal paylaşımı davalarının açılması ve müvekkilin haklarının korunması.

– Mahkeme sürecinde gerekli delillerin sunulması ve adil bir mal paylaşımının sağlanması.

IV. Aile Hukuku Yayınlarımız

BAL Avukatlık Bürosu olarak, boşanma avukatı hizmetlerimizle müvekkillerimizin evlilik birliğinden kaynaklanan tüm hukuki uyuşmazlıklarında yanındayız. Boşanma davaları, ziynet eşyası davaları, nafaka davaları, velayet davaları ve mal paylaşımı davaları gibi konularda profesyonel hukuki danışmanlık, dava takibi ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Amacımız, müvekkillerimizin haklarını korumak, adil bir sonuç elde etmek ve onların hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çözüm odaklı yaklaşımlarımızla en iyi sonucu sağlamaktır. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuz her an BAL Avukatlık Bürosu olarak yanınızdayız.

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →

bosanma avukati avukatlari bakirkoy istanbul en iyi