Kira Nereye Ödenmelidir?

I. Kira Nereye Ödenmelidir?

Kira bedelleri, kiraya verenin banka hesabına ödenmelidir. Sözleşmenizde eğer kira bedelinin ödeneceği bir banka hesabı belirtilmişse, belirtilen banka hesabına ödenmesi gerekmektedir. Kira bedelini ödemek, kiracının asli edim borcu olup kira sözleşmesinin en önemli unsurudur.

Elden Kira Ödemede İspat Sorunu

Elden, nakit olarak ödenmemesi gerekmektedir. Çünkü kira bedelinin ödendiğinin ispatı çok önemlidir. Eğer ki kira bedelini elden öderseniz, mutlaka ödediğinize ilişkin makbuz almanız gerekmektedir. Aksi takdirde kiraya veren tarafından başlatılacak bir icra takibinde kiranızı ödediğinizi ispatlamanız oldukça güç olacaktır. Kira bedelini ödediğini kiracının ispat etmesi gerekmektedir. İspatlayamadığınız takdirde de haciz ve tahliye tehdidi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kiraya ilişkin davalarda davanın değeri, yıllık kira bedelidir. Davanın değerinin 23.450-TL’nin üzerinde olması halinde kira bedelini ödediğinizi yazılı olarak ispat etmeniz gerekecektir. Yazılı olmayan herhangi bir delille veya tanıkla ispat etmeniz mümkün olmayacaktır.

Kira bedelinizi ödemediğinizden dolayı aleyhinize başlatılan icra dosyasına, ödeme emri size tebliğ olduktan sonra 30 gün içerisinde kira bedelinizi ödemeniz gerekmektedir. Eğer ki kira bedelinizi ödediğinizi ispatlayamazsanız ve kira bedelini 30 gün içerisinde icra dosyasına yatırmazsanız kiraya veren, açacağı itirazın kaldırılması ve tahliye davası ile sizi evden çıkartabilmektedir.

II. Kira Bedeli Ne Zaman Ödenir?

Kira bedeli, kural olarak aylık şeklinde ödenmektedir. Fakat taraflarca yıllık olarak ödenmesi de kararlaştırılabilmektedir. Taraflarca sözleşmede bir ödeme günü belirlenmemişse de kira bedeli her ayın sonunda ve en geç kira süresinin sonunda ödenmesi gerekir. Kira sözleşmesinde kira bedelinin her ay peşin olarak ödenmesinin kararlaştırılmış olması durumunda, ödemenin her ayın üçüncü gününün akşamına kadar yapılması gerekmektedir. Peşin ödenmesine dair herhangi bir ifade kullanılmaksızın kira bedelinin “her ay” ifa edileceği de kararlaştırılmışsa her ayın son günü ifa edilir.

Kira sözleşmesinde genellikle kira bedelinin hangi tarihler arasında ödenmesi gerektiği belirlenmektedir. Bedelin bu tarihler arasında mutlaka ödenmesi gerekmektedir. Sözleşmedeki tarihler aralığında ödemediğiniz takdirde temerrüde düşmüş ve borcu ödemekte gecikmiş olursunuz. Kiraya veren tarafından iki defa geç ödediğinizde tarafınıza ihtarname gönderilmektedir. Veya icra takibi başlatırsa, iki haklı ihtar nedeniyle kiralanandan tahliye olma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Kira bedelinin ne zaman ödenmesi gerektiğine ilişkin detaylı bilgiye Kira Ne Zaman Ödenmelidir? yazımızdan ulaşabilirsiniz.

III. Yeni Malike Kira Bedelinin Ödenmesi

Kiracı olarak oturduğunuz konut veya işyeri satılırsa kira bedelini kime ödemeniz gerekir? Yeni malik, kiralananı satın aldığında tarafınıza ihtarname göndermelidir. İhtarnamede taşınmazın yeni sahibinin kendisinin olduğunu belirtmesi gerekir. Ayrıca kira bedellerini artık kendisine ödemeniz gerektiğini de belirtmelidir. Yeni malik, tarafınıza herhangi bir bildirimde bulunmazsa eski ev sahibinize kirayı ödemeye devam edebilirsiniz.

Genellikle ihtarnamede yeni malik tarafından kira bedellerini ödeyeceğiniz bir banka hesabı da belirtilmektedir. Fakat kira bedellerini artık kendisine ödemeniz gerektiğini söylerse ve banka hesap bilgilerini paylaşmazsa ne olur? Bu durumda PTT kapıda ödeme yöntemiyle yeni malike kira bedelini göndermeniz gerekecektir. Bu şekilde de kira bedelini kendisine iletemezseniz tevdi mahalli tayini davası açmanız gerekmektedir.

IV. Kiraya Veren Banka Hesabını Bildirmediyse ya da Kapattıysa Ne Yapmak Gerekir?

Kiraya veren, tarafınıza banka hesabını bildirmeyebilmektedir. Banka hesabını kapatabilmektedir. Kira sözleşmesinde de herhangi bir banka hesabı belirtilmeyebilmektedir. Bu durumda kiranızı nasıl ödeyeceksiniz?

Sözleşmede kira bedelinin alacaklının banka hesabına ödeneceği kararlaştırılmış ve banka hesabı bilgileri de yazılmışsa kiraya veren, bu banka hesabını açık tutmakla yükümlüdür. Kiraya veren, ifa şekli ve yerini tek taraflı değiştiremez. Kiracıya ihtar çekerek kirayı başka bir banka hesabına ödemesini talep etse dahi kiracı, kira bedelini o banka hesabına ödemek zorunda değildir. Sonuç olarak kiraya veren, kira bedelinin ödendiği banka hesabını açık
tutmazsa ve kapatırsa alacaklı olarak temerrüde düşer. (Y. 6. HD. T. 27.05.1999, E. 1999/4524, K. 1999/4798)

PTT Kapıda Ödemeyle Kiranın Gönderilmesi

Böyle bir durumda ilk olarak yapmanız gereken PTT kapıda ödeme yöntemi ile havale yapmaktır. Bu yolla kira bedelinizi kiraya verene gönderilmek üzere yatırabilirsiniz. PTT üzerinden konutta ödemeli olarak yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde kiraya veren PTT’ye gitmek zorunda olmadığından kiraya veren temerrüde düşmez. Fakat bu yöntemle de kira bedeli kiraya verene iletilmeyebilmektedir. Bu durumda 2 ay boyunca PTT tarafından yatırdığınız kira bedeli bekletilmektedir. Fakat tevdi mahalli tayini davası açmak için kira bedelinin 2 ay boyunca PTT’de beklemesine gerek bulunmamaktadır. Yatırdığınız kira bedeli kiralayana iletilmezse paranızı PTT’den çekebilirsiniz.

PTT kapıda ödeme yöntemiyle de kiranızı ödeyemediğinizde kiraya veren temerrüde düşmüş olacaktır. Temerrüt, muaccel ve ifa edilebilir bir borcun yerine getirilmesindeki gecikmedir. Kira bedelinizi ödeme zamanınız geldiyse ama ödemek için uğraşmanıza rağmen kiraya verenden dolayı ödeyemiyorsanız kiraya veren temerrüde düşmüş olur. Bu durumda kira bedelinizi ödemeniz için yapmanız gereken tevdi mahallinin tayini davası açmaktır.

V. Tevdi Mahalli Tayini Davası

Kiracının elinde alacaklıya ait banka hesabı yoksa; tevdi mahalli tayini doğru tercih olacaktır. Kira nereye ödenmelidir sorusunun bir cevabı da tevdi mahalli tayinidir.

Tevdi mahalli tayini ile ödemeye yeri tayin edilmektedir. Bu davada kiraya verene ait bir banka hesabının tarafınızca bilinmediğini ispatlamanız gerekecektir. Ayrıca kira bedelinizi ödeyemediğinizi de ispatlamanız gerekecektir. Alacaklının temerrüde düştüğünün belirlenmesi gerekecektir.

İddialarınızı ispatlarsanız ve talebiniz kabul edilirse mahkeme tarafından kiraya veren adına bir banka hesabı açılacaktır. Açılan banka hesabına kira bedellerinizi ödeyebilirsiniz.

Tevdi mahalli tayini davası açmanız durumunda karar verilene ve banka hesabı açılana kadar ödeyeceğiniz kiralar açısından temerrüde düşmemiş olarak sayılırsınız. Bu durum da aleyhinize dava açılması durumunda tahliye edilme ve icra takibi sonucunda haciz tehdidi ile karşı karşıya kalmanızı engelleyecektir.

Tevdi mahalli tayini çekişmesiz bir yargı işidir. Değişik iş talebi olarak görülmektedir. Dava, kiralananın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılmaktadır. Kiracı davacı, kiralayan ise davalı olarak gösterilecektir. Sulh hukuk mahkemesi tarafından; genelde duruşma açılmadan kısa sürede karar verilmektedir.

Avukat Ece Deniz Vardar

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →

Ece Deniz Vardar hukukun bir çok alanında müvekkillerine profesyonel avukatlık hizmeti sunmaktadır. BAL Avukatlık Bürosu'nun geniş çaplı hukuk hizmetlerinde aktif rol almaktadır.