SAĞLIK TURİZMİ AVUKATI

I. BAL Avukatlık Bürosu: Sağlık Turizmi Avukatı

BAL Avukatlık Bürosu olarak sağlık turizmi şirketlerine, sağlık turizmi acentelerine, sağlık turizmi sağlık tesisi klinik tıp merkezi ve hastanelere hukuki danışmanlık, şirket yönetimi, yasal uyum ve yönetim konularında avukatlık hizmeti sunuyoruz. 

I. Sağlık Turizmi Şirketlerinin Yasal İhtiyaçlarını Biliyoruz

Türkiye sağlık turizmi konusunda Dünya standartlarında sağlık hizmetleri sunuyor. Türkiye’de Sağlık Turizmi sunan şirketlerin ise yasal açılardan bir çok sorunu olduğunu biliyoruz. Her ne kadar müşteri memnuniyetine dikkat edilse dahi hastaların kabul edilemez talepleri yasal riskleri de içinde barındırıyor. Bu nedenle sağlık turizmi hizmeti sunan şirketlerin hukuki tavsiyelere ihtiyacı oluyor. Sağlık turizmi avukatı hizmetimiz ile bu ihtiyaçları karşılyoruz.

Bunun yanında Türkiye’de sağlık turizmi hizmeti sunan şirketlerin devlete karşı olan yükümlülükleri de söz konusudur. Sağlık turizmi şirketleri hakkında mevzuat her geçen gün genişliyor. Ayrıca yükümlülüklere karşı idari yaptırımlar da yükseliyor.

Uluslararası sağlık turizmi hizmeti sunan şirket çalışanlarının bir kısmı ise yabancı. Yabancı şirket çalışanlarının da çalışma izin başvurularının yasal olarak takip edilmesi gerekir.

Sağlık turizmi şirketlerinin çalışanları ile de hukuki dava ve alacak taleplerini unutmamak gerekir. İhtarnameler, arabuluculuk başvuruları ve davalar derken şirket yöneticilerinin işlerine odaklanması da güçleşiyor.

Sağlık turizmi şirketlerinin ihtiyaç duyduğu hukuki hizmetlerde hastane / klinikler ile yapılacak sözleşmeler, ve hastalar ile yapılması gereken sözleşmeler önemli rol oynayacaktır. Hastalara karşı sağlık turizmi acentesinin tedavi yükümlülüğünün olmadığı ve süreç iyi anlatılmalıdır. Bununla birlikte yasaların sağlık turizmi şirketine yüklediği sorumluluklar da yerine getirilmelidir.

II. Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur?

Sağlık turizmi şirketi limited şirket veya anonim şirket olarak kurulabilir. Şirket türü açısından bir sınırlandırma yoktur. 

Sağlık turizmi şirketinin kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar sağlık turizmi şirketi, uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi olarak mı yoksa uluslarararası sağlık turizmi aracı kuruluşu olarak mı faaliyet gösterecektir?

Genelde sağlık turizmi şirketinden bahsedilirken kastedilen aracı kuruluş yani acentedir. Ancak sağlık tesisi olarak faaliyet gösteren şirketin de acente gibi uluslararası sağlık turisti ile doğrudan irtibat kurması da mümkün olabilir. 

Sağlık turizmi şirketinin açılışı genel şirket açılışlarından farksızdır. Ancak sağlık turizmi şirketini standart bir turizm şirketinden ayıran özellikler vardır. Bu nedenlerle sağlık turizmi şirketi kuruluşunda sağlık turizmi avukatı tarafından sunulacak hizmet yasal risklerinizi indirgemeye yardımcı olur.

Detaylı Bilgi →

III. Sağlık Turizmi Sözleşmeleri

Sağlık turizmi şirketlerinin faaliyetleri sırasında temel bir kısım sözleşmelere ihtiyacı olacaktır. Bu sözleşmeleri “Hasta ile Sağlık Turizmi Şirketi” arasındaki sözleşme, “Hastane ile Sağlık Turizmi Şirketi” arasındaki sözleşme olarak sınırlandırabilliriz. 

Sözleşmeler sağlık turizmi açısından oldukça önemlidir. Çünkü sağlık turizmi şirketinin aracı kuruluş / acente olarak faaliyet göstermesi durumunda hastanın sağlık hizmetini veren ile şirketi birbirinden ayırması beklenir. Yasal olarak risklerin önlenmesi için hasta ile sağlık turizmi şirketi sözleşmesinde; sorumluluk reddi, yasal yükümlülükler ve haklar, faturalandırma, tedavi süreci, hastanın yabancı olması nedeniyle uygulanacak hukuk, delil sözleşmesi gibi sözleşme maddelerine yer verilmelidir. 

Sağlık turizmi aracı kuruluşu / acentenin bir de hastane ile olan sözleşmesi olacaktır. Bu sözleşmede yönlendiren hastaya uygulanacak sağlık hizmetlerindeki standart ve sorumluluk doğru bir şekilde aktarılmalıdır. 

Sözleşmeler sağlık turizmi şirketinin de hizmetlerindeki sınırları belirleyecektir. Bu nedenle baştan belirtilmeyen hizmet kapsamında olmayan taleplerin reddi ve sürecin yürütülmesi oldukça kolaylaşır. 

Sağlık turizmi şirketinin yasal olarak uyguladığı prosedürler ve sözleşmeleri ne kadar iyi ise uyuşmazlık ve dava riski de o derecede azalacaktır. 

Sağlık turizmi avukatı yalnızca şirket kuruluşu aşamasında değil şirketin faaliyetlerine odaklı olarak da avukatlık hizmetleri sunacaktır.

IV. Sağlık Turizmi Şirketi Yönetimi

Sağlık turizmi şirketinin yönetimi sıradan bir ticaret şirketine göre oldukça farklı olabilir. 

Şirketin sermaye yapısına dahil olan ortakların yabancı olması, çalışanların bir kısmının yabancı olması, hizmet sunulacak müşterilerin yabancı olması, Sağlık Turizmi ve sağlık hizmetleri için getirilen mevzuat yükümlülükleri yönetimi de zorlayabilecektir. 

BAL Avukatlık Bürosu olarak şirketler ve ticaret hukuku alanlarındaki uzmanlıklarımızı sağlık turizmi sektöründe sağlık turizmi avukatı hizmetimiz ile sunuyoruz. 

Sağlık Turizmi Şirketleri için özel avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

BAL Avukatlık Bürosu. Sağlık turizmi avukatı hizmetimiz ile, sağlık turizmi şirketi kuruluşu, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi başvuru için gerekli kriterlerin sağlanması, yasalara uyum, şirket yönetimi, hastalar ve hastaneler ile sözleşmeler, işçiler ile olan sözleşmeler ve yasal riskleri azaltmak için gerekli tüm hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmetlerini sunuyoruz. 

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →

istanbul saglik turizmi avukati avukatlari hukuku