KİRA HUKUKU AVUKATI

I. BAL Avukatlık Bürosu: Kira Hukuku Avukatı

Kira hukuku avukatı, kira ilişkileriyle ilgili hukuki konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunan uzman avukatlardır. Kiraya veren ve kiracı arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuki kuralları içeren alana kira hukuku denmektedir. Ülkemizde, ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarının çoğunluğu, konut ve çatılı işyeri kira kurallarının iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Kira konusunda uzman avukat yardımı yalnızca uyuşmazlıkların çözümünde değil kira sözleşmesi hazırlanması aşamasında da talep edilmelidir. Çünkü kira sözleşmesi kira uyuşmazlıklarının çıkmasına da yardımcı olacaktır.

II. Kira Hukuku Avukatlık Hizmetlerimiz

Kira avukatı hizmetleri hukuki danışmanlık, uyuşmazlık çözümü, icra veya dava takibi olarak sıralamak mümkündür. Örneğin kira sözleşmesi hazırlanmasından ibaret bir hizmet hukuki danışmanlık olarak nitelendirilebilecektir. Benzer şekilde kiracıya ihtarname gönderilmesi, artış oranının belirlenmesi gibi konularda kira hukuku avukatı destek sağlayacaktır.

BAL Avukatlık Bürosu olarak; kira hukuku avukatı hizmetlerimiz özetle şu şekildedir :

III. Kira Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hukuk alanları çok geniş çaplıdır. Her hukuk alanı kendine has kuralları da içinde barındırır. Bu nedenle avukatlar da kendilerinin daha iyi oldukları hukuk alanlarında uzmanlaşmaya gayret göstereceklerdir. 

Kira hukuku avukatının Türk Borçlar Kanunu İcra ve İflas Kanunu’na hakim olması beklenecektir. Bu bilgi uzmanlık alanı için tek başına yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarının çözümünde aktif rol almış olması da beklenecektir.

Kira avukatı tercih edilirken iyi bir iletişim kurmakta fayda vardır. Avukatın alanındaki uzmanlığı da sorulan sorulara verdiği cevaplardan anlaşılacaktır. Çok detaylı uyuşmazlıklara dahi hakim olan avukatla çalışmak zaman ve masraf bakımından fayda sağlar.

Her avukat gibi; kira davalarına bakan avukatların da müvekkillerini riskler konusunda iyi derecede aydınlatması beklenecektir. Özellikle davanın masrafları, süresi, kaybedilme ihtimali gibi sonuçların ne olabileceğini müvekkiline aktarması gerekecektir.

IV. Neden Avukat ile Çalışmalısınız?

Kira hukuku avukatları, mülkiyet hukuku, kiracı hakları ve kiralama süreçleri gibi konularda uzmanlaşmış hukuk profesyonelleridir. Bu avukatlar, kiracılar ve kiralayanlar arasındaki ilişkilerde yasal danışmanlık ve destek sağlarlar. Kira hukuku avukatlarının rolleri ve görevleri, geniş bir yelpazede hukuki konuları kapsar ve kiracılar ile mülk sahipleri arasında dengeyi korur.

Kira hukuku avukatlarının en önemli rollerinden biri, kiracı ve mülk sahibi arasında yapılan kira sözleşmelerinin hukuka uygunluğunu sağlamaktır. Kiralama sürecinin başlangıcında, avukatlar kiracı veya mülk sahibi adına sözleşmeleri gözden geçirir ve yasal açıdan uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu sayede taraflar arasında adil ve yasal bir sözleşme sağlanmış olur.

Bununla birlikte, kira hukuku avukatları kira artışları, depozito iadeleri, kiracıların hakları ve sorumlulukları gibi konularda da danışmanlık yaparlar. Kiracıların yaşadıkları sorunlarda veya anlaşmazlıklarda avukatlarına başvurabilirler. Örneğin, kiracıların yaşadığı konut sorunları, bakım ve onarım gereksinimleri gibi durumlarda avukatlar müdahale edebilir ve haklarını koruyabilirler.

Aynı şekilde, mülk sahipleri de kira hukuku avukatlarına danışarak kiracılarıyla olan ilişkilerini yönetebilirler. Kiracının sözleşmeye uygun davranmadığı durumlarda, avukatlar kiracıya karşı yasal adımlar atabilir ve mülk sahibinin haklarını savunabilirler. Bu tür durumlarda avukatlar, mahkeme süreçlerinde temsil ederek adil bir sonuca ulaşmaya çalışırlar.

Kira hukuku avukatlarının diğer önemli bir görevi de kiracıların tahliye süreçlerinde destek sağlamaktır. Kiralanan bir mülkten ayrılma süreci karmaşık olabilir ve kiracılar yasal haklarını korumak için avukatlardan yardım alabilirler. Tahliye süreçlerinde yasal prosedürlerin doğru bir şekilde takip edilmesi, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesini sağlar.

Kira hukuku avukatları aynı zamanda kiracılar ve mülk sahipleri arasında arabuluculuk yapabilirler. Anlaşmazlık yaşanan durumlarda tarafları uzlaştırmak ve anlaşmazlığı mahkemeye taşımadan çözmek avukatların önemli bir görevidir. Bu şekilde, tarafların uzun ve maliyetli yasal süreçlerden kaçınmaları sağlanabilir.

 

V. Kira Hukuku Yayınlarımız

BAL Avukatlık Bürosu olarak ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarından doğan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerimize hukuki destek sağlıyoruz.

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →

kira hukuku avukati bakirkoy en iyi