Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortak Gider

I. Ortak Gider Nedir? Kat mülkiyeti düzeni birlikte yaşamayı kolaylaştırıcı bir takım düzenlemeler içermektedir. Bunlardan en önemlisi ortak gider kat malikleri tarafından paylaşılması ve ödenmesini sağlayıcı önlemlerdir. Kat malikleri başka bir…

Avukata Vekalet Nasıl Verilir?

Türkiye’de bulunan avukatların bir kişiyi veya şirketi resmi makamlara ve mahkemelere karşı temsil edebilmesi için usulüne uygun olarak vekaletname verilmesi gerekmektedir. Avukata vekalet ancak resmi şekilde verilebilecektir. Türkiye'de avukatların kendiliğinden…

Avukat Seçiminde Tavsiyeler

I. Avukatlık Mesleği Hakkında Avukat, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uyun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları,…