Mirasın Paylaşılması ve Miras Taksim Sözleşmesi

I. Mirasın Paylaşılması Miras ortaklığı, terekenin miras bırakanın vefatından mirasın paylaşılmasına kadarki süreçte mirasçılar arasındaki hukuki rejimdir. Ortaklığın amacı ise mirasın paylaşılmasıdır. Paylaşma, ortaklığa son veren hallerden biridir. Mirasın paylaşılması,…

Mirastan Feragat Sözleşmesi

I. Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir? Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ile muhtemel mirasçısı arasında yapılmaktadır. Bu muhtemel mirasçı, miras bırakanın saklı paylı mirasçısı da olabilmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi, muhtemel mirasçının…

Miras Ortaklığı ve Temsilci Atanması

I. Miras Ortaklığı 1. Genel Olarak Miras Ortaklığı Mirasbırakanın ölümüyle birlikte miras, külli olarak bir bütün halinde mirasçılara geçmektedir. Ölüm ile mirasçılara intikal eden haklara ve borçlara tereke adı verilmektedir.…

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

I. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği Türk Borçlar Kanunu’nun 611’inci maddesinde; “Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir…